Estampes de fi de segle

Il·lustracions per al recull d'articles d'Alexandre Cuéllar ESTAMPES DE FI DE SEGLE. Col·lecció Josep Pla, 9. Diputació de Girona, 2000.

Últimes entrades